Aanmelden

U kunt rechtstreeks per telefoon contact opnemen, 06-52712045.

Een intakegesprek kan meestal binnen twee weken ingepland worden. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van de zorgverzekering? Dan is het belangrijk dat u uw verwijsbrief van de huisarts meeneemt naar dit eerste gesprek. In het eerste gesprek, het intake gesprek, zal een inventarisatie worden gemaakt van de aard, de ernst en het verloop van de klachten. Afhankelijk van de klachten en uw hulpvraag zal er na het intake gesprek verder onderzoek of behandeling volgen.

 

Kosten

 

Vergoeding via de zorgverzekering: U komt in aanmerking voor vergoeding van de verzekering als u een verwijsbrief heeft van de huisarts en er tijdens de intake sprake blijkt te zijn van een DSM-V diagnose. Ik heb geen contract-afspraken met zorgverzekeraars. Niettemin, zal uw zorgverzekeraar over het algemeen tussen de 75% en 100% van het tarief van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vergoeden. In deze gevallen neem ik genoegen met dit bedrag. Ik kan dit voor u, met uw toestemming, direct bij uw verzekeraar declareren. Tijdens de intake overhandig ik u een folder 'Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit'. Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het eigen risico. In 2017 is dit vastgesteld op maximaal 385 euro per kalenderjaar

 

Het is natuurlijk ook mogelijk de behandeling zelf te betalen. Hiervoor geldt 95 euro per uur voor particulieren. Er zal per sessie gefactureerd worden. Bij werkgerelateerde problemen is de werkgever vaak bereid om de kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden, daarvoor geldt een bedrijfstarief van 95 euro excl. BTW.

 

Gesprekken die korter dan 24 uur voor de zittingstijd geannuleerd zijn, worden in rekening gebracht door het betalen van een No Show tarief van 45 euro.

 

 

 

    Coaching &      Focussen      Cursusinfo   Aanmelden &   Contact

    Counseling                                          Kosten

Welkom